Warsztaty w szkołach podstawowych

W dniach 12 – 14 kwietnia Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansował  we  wszystkich miejskich szkołach podstawowych warsztaty profilaktyczne  nt. dopalaczy. Trenerzy z firmy Krokus spotkali się z  młodzieżą klas czwartych, piątych i szóstych. Zajęcia trwały po 90 min dla poszczególnych grup uczniów. Warsztaty poruszały kwestie szkodliwości i zagrożeń związanych z zażywaniem i eksperymentowaniem z różnymi substancjami psychoaktywnymi. Młodzież bardzo chętnie i czynnie brała udział w zajęciach. Trenerzy dzięki swojemu doświadczeniu, potrafili zainteresować i zachęcić do współpracy wszystkie obecne osoby.