Terminarz

Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wt. – Czw. – Pt.   8. 00 – 12.00
Pn. – Śr.              16.00 – 20.00

PORADNICTWO

Dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu

Wt. – Czw. – Pt.  12.00 – 20.00
Pn. – Śr.               8.00 – 16.00

Indywidualne dla ofiar przemocy

Czwartek:
15.00 – 17.00,

19.00 – 20.00
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych i ich rodziców
Wtorek:  16.00 – 19.30
Prawne: z zakresu prawa rodzinnego, karnego, cywilnego, administracyjnego

Poniedziałek:  17.00 – 19.00

GRUPY TERAPEUTYCZNE

Wsparcie dla ofiar przemocy

Czwartek: 17.00 – 19.00

Zapobiegania nawrotom picia i dalszego zdrowienia

Ostatnia niedziela miesiąca:  10.00 – 16.00

Studium rozwoju osobistego

Ostatnia niedziela miesiąca:  10.00 – 16.00

GRUPY SAMOPOMOCOW

Al – Anon – Dla osób współuzależnionych

Czwartek:   16.30 – 18.30

AA – Anonimowi Alkoholicy:
Środa:            17.00 – 19.00
Piątek:            18.00 – 20.00
Niedziela:      16.00 – 18.00

 

Poradnictwo ogólnopolskie  Narkomania  Antynarkotykowy telefon zaufania (całkowity koszt połączenia: 35 gr): codziennie 16.00 – 21.00,

tel.: 0 801 199 990

Internetowa poradnia antynarkotykowa  to serwis adresowany do wszystkich osób, które stykają się z problemem narkomanii – zarówno do młodych ludzi, (którzy biorą lub nie biorą), ich rodziców, jak i nauczycieli i specjalistów, zajmujących się terapią osób uzależnionych od narkotyków. Oferuje: anonimową bezpłatną pomoc specjalistów (lekarza, prawnika i psychologa) przez e-mail, a także bazę ośrodków pomocowych i fachowe artykuły dla specjalistów i rodziców Porady on-line anonimowe i bezpłatne:  Lekarz – prawnik – psycholog

http://www.narkomania.org.pl

Przemoc domowa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 

Poniedziałki- sobota  godz. 10.00 – 22.00

Niedziele i święta  godz. 10.00 – 16.00

tel.: 0-801-120-002 (płatny pierwszy impuls)

Pomarańczowa Linia  Telefon Pomocy Rodzicom, których dzieci piją:

tel.: 0-801-140-068

Policyjny Telefon Zaufania:

tel.: 0-800-120-226

Telefon zaufania:

tel.: 25 – 787 – 29 – 29