NIEBIESKI TYDZIEŃ 24 – 28 KWIETNIA

Centrum Pomocy Socjalnej oraz Komenda Powiatowa Policji

Zaprasza

Osoby, które doświadczają przemocy domowej oraz potrzebują pomocy i wsparcia,

Osoby które swym zachowaniem krzywdzą najbliższych i chcieliby zacząć pracować nad zmianą zachowania.

W tych dniach dyżury pełnić będą:

  •  Policjanci w Komendzie Powiatowej Policji

  • Pracownicy Socjalni w Centrum Pomocy Socjalnej w godzinach pracy: 8-16

oraz

od godz.: 16-17

Dyżurować będą specjaliści w budynku Urzędu Miasta (niski parter)

W tych dniach odbędą się również spotkania z młodzieżą w szkołach:

-I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej –Curie

-Zespół Szkół nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Osoby zainteresowane mogą tez zadzwonić na bezpłatny nr 25 787 29 99 - telefon zaufania czynny w godz.: 8-20

lub nr 537490111 - specjaliści pracy socjalnej w CPS.