MASZ WPŁYW – WYBIERZ MARZENIA NIE RYZYKO – Kampania

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ramach Narodowego Programu Zdrowia przyłącza się do kampanii społecznej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło – Życie skierowanej do sprzedawców napojów alkoholowych. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na zakup alkoholu przez osoby nieletnie. Materiały profilaktyczne w formie plakatu  naklejek i ulotek zostały przekazane wszystkim sprzedawcom punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Mieście Sokołów Podlaski.

 

kampania