„Dni Profilaktyki”

DSCN2145

10 i 11 lutego jak co roku, odbyły się zajęcia profilaktyczne dla młodzieży Publicznego Gimnazjum nr 1 w Sokołowie Podlaskim. Nawiązując do ubiegłego roku i do prelekcji multimedialnych dotyczących substancji psychoaktywnych, pracownicy ORPA (Elżbieta Świszczewska – Pełnomocnik Burmistrza Miasta do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz Łukasz Bocian podinspektor ds. uzależnień), przeprowadzili warsztaty z wykorzystaniem alkogogli i nabytej wcześniej wiedzy dotyczącej alkoholu. Uczniowie klas drugich chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach z alkogoglami.
Przeprowadzone z uczniami ćwiczenia ukazywały negatywny wpływ alkoholu na organizm młodego człowieka tj. zaburzenie równowagi i motoryki, zaburzenia związane z oceną odległości.
Dodatkowym elementem edukacyjnym była obserwacja kolegów wykonujących nieporadnie proste czynności w alkogoglach.
Młodzi ludzie poprzez zabawę i ćwiczenia poszerzyli swoją wiedzę nt. szkodliwych skutków picia alkoholu.

DSCN2146 DSCN2144

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0389