Diagnoza lokalnych zagrożeń dla miasta Sokołów Podlaski

W 2015 roku zostały przeprowadzone badania zlecone przez Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych firmie Nowe Horyzonty. Diagnoza miała na celu przedstawienie głównych zagrożeń dotyczących substancji psychoaktywnych w środowisku miejskim. Szczegółowy raport przedstawia poniższy załącznik.

 

diagnoza