Szkolenie z zakresu prawidłowego stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności dotyczących zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szanowni Państwo

 

Miasto Sokołów Podlaski przy pomocy Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, od wielu lat podejmuje i organizuje działania edukacyjne i profilaktyczne. Jednym z elementów profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej Miasta, jest szkolenie skierowane bezpośrednio do podmiotów uczestniczących w obrocie napojami alkoholowymi.

W ramach tych działań Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego oraz Centrum Działań Profilaktycznych zapraszają właścicieli zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i uprawnionych  kierowników  punktów  sprzedaży  na szkolenie  z zakresu prawidłowego stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności dotyczących zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 marca 2016r. w godzinach: 14.00 – 16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim.  Szkolenie jest bezpłatne (zgodnie z  Miejskim Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Udział w szkoleniu pozwoli uniknąć nieprawidłowości w korzystaniu z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ułatwi sporządzanie prawidłowych oświadczeń o wartości sprzedaży tych napojów a tym samym pozwoli uniknąć konsekwencji prawnych czy to z tytułu ich wadliwego sporządzania czy też nieprzestrzegania innych zasad obrotu napojami alkoholowymi.

 

Program szkolenia  obejmuje :

 

  1. Aspekty prawne w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.
  2. Omówienie sytuacji, w których sprzedawca może zostać pozbawiony zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
  3. Nowe zasady i dodatkowe terminy uiszczania opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (obowiązują od 1 stycznia 2016r.).
  4. Zakres i procedura kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
  5. Pomoc uczestnikom szkolenia w poszukiwaniu skutecznych sposobów odmawiania nieletnim i nietrzeźwym klientom sprzedaży napojów alkoholowych.
  6. Ukazanie szkodliwości i skutków spożywania alkoholu przez nieletnich i kobiety w ciąży.
  7. Wiadomości dotyczące działania alkoholu oraz choroby alkoholowej.
  8. Pytania do eksperta.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny szkoleniowe (1:30  godz. zegarowych).

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne. Zapraszamy na szkolenie.

Czytaj więcej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

4kUEnd4widD6bPpbJnky22 – 27 luty trwa w Sokołowie Podlaskim kampania pod nazwą „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Podczas tego tygodnia będą prowadzone dyżury specjalistów:

- pracownicy socjalni Centrum Pomocy Socjalnej,
- funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji,
- pracownicy Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prawnicy (poniedziałek, wtorek i piątek),
-  pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (poniedziałek, wtorek, czwartek),
- członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- członkowie Miejskiej Komisji do spraw  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dzięki tej kampanii, będzie można uzyskać pomoc na wielu płaszczyznach, a także dowiedzieć się dokładnie gdzie takową można uzyskać w naszym mieście.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

DOPALACZE – Zebranie z rodzicami z Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim.

18 stycznia bieżącego roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów tej szkoły.
Pracownicy Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Elżbieta Świszczewska oraz Łukasz Bocian, podczas tego spotkania przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą problemów związanych z narkotykami i dopalaczami. Podczas prezentacji rodzice mogli również z bliska zobaczyć substancje psychoaktywne popularne wśród młodzieży i najczęściej kupowane przez nią. W tym celu przygotowano gablotę szklaną z 20 atrapami najczęściej używanych w Polsce narkotyków i dopalaczy.
Eksponowane atrapy narkotyków i dopalaczy cieszyły się zainteresowaniem nie tylko rodziców, ale także i nauczycieli. Dzięki niej mogli przyjrzeć się jak wyglądają i zwrócić uwagę czy nie pojawiają się w szkole.

Czytaj więcej