Konkurs ofert na programy profilaktyczne

Ogłaszamy konkurs na złożenie oferty cenowej do przeprowadzenia w roku szkolnym 2016/2017 programów:

  1. profilaktyczno-wychowawczych dla uczniów szkół podlegających Miastu Sokołów Podlaski.
  2. programów: pozalekcyjne zajęcia sportowe jako elementu oddziaływań profilaktycznych na terenie szkolnych i pozaszkolnych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych w Sokołowie Podlaskim,

Termin składania ofert do dnia 06.06.2016 r.

2016 Konkurs zajęcia profilaktyczne

2016 Konkurs zajęcia sportowe

Zarządzenie

Czytaj więcej

Warsztaty w szkołach podstawowych

W dniach 12 – 14 kwietnia Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansował  we  wszystkich miejskich szkołach podstawowych warsztaty profilaktyczne  nt. dopalaczy. Trenerzy z firmy Krokus spotkali się z  młodzieżą klas czwartych, piątych i szóstych. Zajęcia trwały po 90 min dla poszczególnych grup uczniów. Warsztaty poruszały kwestie szkodliwości i zagrożeń związanych z zażywaniem i eksperymentowaniem z różnymi substancjami psychoaktywnymi. Młodzież bardzo chętnie i czynnie brała udział w zajęciach. Trenerzy dzięki swojemu doświadczeniu, potrafili zainteresować i zachęcić do współpracy wszystkie obecne osoby.

Czytaj więcej

Szkolenie z zakresu prawidłowego stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności dotyczących zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szanowni Państwo

 

Miasto Sokołów Podlaski przy pomocy Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, od wielu lat podejmuje i organizuje działania edukacyjne i profilaktyczne. Jednym z elementów profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej Miasta, jest szkolenie skierowane bezpośrednio do podmiotów uczestniczących w obrocie napojami alkoholowymi.

W ramach tych działań Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego oraz Centrum Działań Profilaktycznych zapraszają właścicieli zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i uprawnionych  kierowników  punktów  sprzedaży  na szkolenie  z zakresu prawidłowego stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności dotyczących zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 marca 2016r. w godzinach: 14.00 – 16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim.  Szkolenie jest bezpłatne (zgodnie z  Miejskim Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Udział w szkoleniu pozwoli uniknąć nieprawidłowości w korzystaniu z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ułatwi sporządzanie prawidłowych oświadczeń o wartości sprzedaży tych napojów a tym samym pozwoli uniknąć konsekwencji prawnych czy to z tytułu ich wadliwego sporządzania czy też nieprzestrzegania innych zasad obrotu napojami alkoholowymi.

 

Program szkolenia  obejmuje :

 

  1. Aspekty prawne w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.
  2. Omówienie sytuacji, w których sprzedawca może zostać pozbawiony zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
  3. Nowe zasady i dodatkowe terminy uiszczania opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (obowiązują od 1 stycznia 2016r.).
  4. Zakres i procedura kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
  5. Pomoc uczestnikom szkolenia w poszukiwaniu skutecznych sposobów odmawiania nieletnim i nietrzeźwym klientom sprzedaży napojów alkoholowych.
  6. Ukazanie szkodliwości i skutków spożywania alkoholu przez nieletnich i kobiety w ciąży.
  7. Wiadomości dotyczące działania alkoholu oraz choroby alkoholowej.
  8. Pytania do eksperta.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny szkoleniowe (1:30  godz. zegarowych).

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne. Zapraszamy na szkolenie.

Czytaj więcej