ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ORGANIZACJE KOLONII LETNICH NAD MORZEM

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie 10 dniowych kolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci w wieku 7-16 lat z rodzin z problemem alkoholowym. Dokładne informacje dostępne są w załącznikach poniżej. Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do 31.05.2019 roku do godz.: 10.00.

Formularz

informacja (1)

informacja (2)

informacja (3)

 

 

Czytaj więcej