SZKOLENIE

Sobota 4.03 2017r. minęła pod hasłem szkolenie – „Program Domowych Detektywów”. Pani Agnieszka Pisarska z Zakładu Psychiatrii i Neurologii z Warszawy, przeprowadziła kompleksowe szkolenie nauczycieli i pedagogów miejskich szkół podstawowych. Dzięki czemu, uczestnicy uzyskali pełne uprawnienia do jego prowadzenia. „Program Domowych Detektywów” przeznaczony jest dla uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych i ich rodziców. Jego celem jest opóźnianie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu. Szkolenie, cykl spotkań, jak i materiały potrzebne do realizacji programu, zostały sfinansowane ze środków Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. „Program Domowych Detektywów” został uwzględniony w Programie Rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski i będzie realizowany cyklicznie przez 10 lat.

DSC_1271 DSC_1273 (2) DSC_1276 DSC_1278 DSC_1281

Czytaj więcej

„DEBATA”

W ubiegłą środę i czwartek w miejskich szkołach podstawowych, specjaliści z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień przeprowadzili z młodzieżą program profilaktyczny „Debata”. Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro – abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. Programem zostały objęte klasy szóste wszystkich szkół podstawowych w Sokołowie Podlaskim. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach. Forma w jakiej program został przeprowadzony była bardzo jasna i czytelna co owocowało współpracą z młodzieżą.

DSC_1246 DSC_1239 DSC_1164 DSC_1161 DSC_1153 DSC_1152 DSC_1156

Czytaj więcej