Nowe programy profilaktyczne dla miejskich szkół podstawowych na 2017r..

w 2017 roku Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie realizował w miejskich szkołach podstawowych programy profilaktyczne: „Program domowych detektywów – Jaś i Małgosia na tropie” i program profilaktyczny „DEBATA”. Programy są kierowane do klas IV-VI. Celem programów jest opóźnianie inicjacji alkoholowej i narkotykowej, realizatorami będą wychowawcy klas, którzy uprzednio przejdą szkolenie, dzięki któremu uzyskają uprawnienia do ich prowadzenia.

Czytaj więcej