Konkurs ofert na programy profilaktyczne

Ogłaszamy konkurs na złożenie oferty cenowej do przeprowadzenia w roku szkolnym 2016/2017 programów:

  1. profilaktyczno-wychowawczych dla uczniów szkół podlegających Miastu Sokołów Podlaski.
  2. programów: pozalekcyjne zajęcia sportowe jako elementu oddziaływań profilaktycznych na terenie szkolnych i pozaszkolnych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych w Sokołowie Podlaskim,

Termin składania ofert do dnia 06.06.2016 r.

2016 Konkurs zajęcia profilaktyczne

2016 Konkurs zajęcia sportowe

Zarządzenie

Czytaj więcej