Dni Profilaktyki w Publicznym Gimnazjum nr 1.

24 luty bieżącego roku jest kolejną, coroczną edycją profilaktyczną w Gimnazjum nr 1 w Sokołowie Podlaskim. Dzięki naszej współpracy z dyrekcją mogliśmy po raz kolejny uczestniczyć w zajęciach  dotyczących wpływu substancji psychoaktywnej, jaką jest alkohol, na organizm człowieka. Spotkania z młodzieżą odbyły się w trzech klasach pierwszych i trwały po 45 min. Prowadzący Łukasz Bocian pracownik Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawił krótką prezentację multimedialna, połączoną z rozmową i ćwiczeniami z użyciem alkogogli. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, która aktywnie brała udział w spotkaniu.

Czytaj więcej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

4kUEnd4widD6bPpbJnky22 – 27 luty trwa w Sokołowie Podlaskim kampania pod nazwą „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Podczas tego tygodnia będą prowadzone dyżury specjalistów:

- pracownicy socjalni Centrum Pomocy Socjalnej,
- funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji,
- pracownicy Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prawnicy (poniedziałek, wtorek i piątek),
-  pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (poniedziałek, wtorek, czwartek),
- członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- członkowie Miejskiej Komisji do spraw  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dzięki tej kampanii, będzie można uzyskać pomoc na wielu płaszczyznach, a także dowiedzieć się dokładnie gdzie takową można uzyskać w naszym mieście.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej