Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie w roku szkolnym 2015/2016 programów profilaktycznych.

Zarządzenie Nr 51/2015

Plik do pobrania

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Przeprowadzenie w roku szkolnym 2015/2016 pozalekcyjnych zajęć sportowych jako elementu oddziaływań profilaktycznych na terenie szkolnych i pozaszkolnych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych w Sokołowie Podlaskim”, jako zamówienia poniżej 14 tys. euro.

Plik do pobrania

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Przeprowadzenie w roku szkolnym 2015/2016 programów profilaktyczno – wychowawczych dla uczniów szkół podlegających Urzędowi Miasta w Sokołowie Podlaskim”, jako zamówienia poniżej 14 tys. euro.

Plik do pobrania

 

 

 

 

Czytaj więcej

Dni Profilaktyki

Jak co roku, także podczas tegorocznych Dni Profilaktyki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych spotkali się z profesjonalistami z dziedziny uzależnień i uczestniczyli w programach profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie piciu alkoholu i braniu narkotyków.

Programy te zostały sfinansowane z miejskich środków przeznaczonych na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koordynował przebieg i realizację tych programów.
Uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w programie prowadzonym przez muzyka Wiesława Błażkiewicza („Blacha”), natomiast uczniowie z Gimnazjum Publicznego nr 2 – w programie prowadzonym przez grupę „Rap Pedagogia”.

DSCN2152 DSCN2188 DSCN2207

 

Treści merytoryczne i edukacyjne przekazu połączone były z elementami muzyki, tańca, nauką gry na perkusji. Uczniowie z uwagą przysłuchiwali się przekazywanym treściom i aktywnie uczestniczyli w spotkaniach.
Wieloletnie doświadczenie profilaktyczne wykonawców, pozwoliło w sposób czytelny przedstawić problemy związane z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Podkreślali oni również inne tzw. nowoczesne uzależnienia, które im zagrażają.

Ważnym elementem spotkań było zwrócenie uwagi na umiejętność „odmawiania” w sytuacjach presji grupy namawiającej na picie alkoholu czy branie narkotyków.
Realizatorzy podkreślali również, że najważniejsze jest inwestowanie w siebie. W swój rozwój osobisty, rozwój pasji i zainteresowań. Alkohol i narkotyki tego nie dają.

 

 

DSCN2176 DSCN2169 DSCN2179 DSCN2201 DSCN2198 DSCN2203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej