Miejska Kampania Społeczna „Stop Przemocy”

W dniach  3 – 9 czerwca 2013  roku Urząd Miasta – Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokołowie Podlaskim organizuje Miejską Kampanię Społeczną  „Stop Przemocy”.

Celem kampanii  jest zbadanie skali zjawiska przemocy w Mieście Sokołów Podlaski oraz wzrost świadomości społeczeństwa o mechanizmach funkcjonowania ofiary i sprawcy przemocy, obalenie mitów dotyczących przemocy w rodzinie. Akcja ma na celu uświadomienie  mieszkańców, iż przemoc nie występuje tylko w formie oddziaływań  fizycznych  np. kopanie, szarpanie, popychanie, bicie, ale też w formie oddziaływań  psychicznych  np. krzyk, wyzwiska, obraźliwie epitety, umniejszanie czyjejś wartości. Przemoc to także forma oddziaływań  ekonomicznych  np. stała kontrola wydatków, czy  seksualnych  np. przymuszanie do niechcianych lub nieakceptowanych praktyk seksualnych.    Założeniem kampanii jest również poinformowanie społeczeństwa o dostępnych formach pomocy dla ofiar przemocy, wskazanie specjalistów oraz ułatwienie podjęcia pierwszego kroku w celu przerwania kręgu przemocy i bezradności osób doświadczających przemocy.     Warto również uzmysłowić społeczeństwu, że istnieje  procedura „Niebieskiej Karty”  chroniąca osoby krzywdzone przed sprawcą przemocy oraz wskazać instytucje, których zadaniem jest taką procedurę uruchomić. Ważne jest, by dotrzeć do osób doznających przemocy i zapewnić, że nie pozostają same ze swoim problemem. Naszym celem jest też uwrażliwienie świadków przemocy na krzywdę ofiar, uświadomienie im, że ich aktywna postawa może uratować ludzkie życie.      W związku z tym pracownicy ORPA przeprowadzą badania ankietowe, diagnozujące zjawisko przemocy wśród Mieszkańców Miasta Sokołowa Podlaskiego, rozprowadzą gadżety kampanii, materiały edukacyjne – ulotki, plakaty, by dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.      9 czerwca  odbędzie się podsumowanie kampanii, ofiary przemocy będą miały możliwość porozmawiania ze specjalistami, uzyskania informacji na temat przemocy. W Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. M.C. Skłodowskiej 18A dyżury  pełnić będą specjaliści: 10.00 – 12.00  – terapeuta ofiar przemocy 12.00 – 14.00  – socjoterapeuta 13.00 – 15.00  – Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki, sekretarz MKRPA 14.00 – 16.00  – radca prawny 16.00 – 19.00  – psycholog    Zapraszamy i zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty i wzięcia udziału w Kampanii –  można uzyskać  informacje na temat nie tylko zaistniałej przemocy, ale też sposobach jej przeciwdziałania, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Nasze porady mogą być cenne w codziennym funkcjonowaniu zarówno osób dorosłych, jak i dzieci w środowisku szkolnym, rówieśniczym i domowym.     Możecie też Państwo uzyskać informacje na temat tego, jak dzieci mogą radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak wyrażać swoją złość, jak reagować na złość i agresję innych. Można też poznać sposoby komunikowania się, aby nauczyć się konstruktywnie rozwiązywać problemy i zapobiegać stosowaniu przemocy. Dziewiątego czerwca 2013 r. odbyło się podsumowanie Miejskiej Kampanii Społecznej  „STOP PRZEMOCY” 2013  zorganizowanej przez Urząd Miasta – Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokołowie Podlaskim. W ramach podsumowania tej akcji pracownicy ORPA wraz z harcerzami diagnozowali zjawisko przemocy w naszym mieście oraz rozprowadzali materiały profilaktyczne – ulotki, gadżety dla mieszkańców Miasta pod wszystkimi Kościołami w Sokołowie tuż po mszach głównych.W tym dniu również zorganizowano dyżury specjalistów zajmujących się problematyką przemocy i uzależnień. W Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ulicy M.C.  Skłodowskiej od godziny 10.00 do 19.00 dostępni byli specjaliści pracujący z ofiarami przemocy – Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki, terapeuta ofiar przemocy, psycholog, radca prawny, socjoterapeuta.

Czytaj więcej